Rodzaje nadruków życzeń


Nadruk indywidualny

jest  to realizacja indywidualnego projektu.

  1. Na podstawie wypełnionego formularza zamówienia oraz Państwa wskazówek i sugestii (dotyczących tekstu życzeń, czcionki, logo) przygotowujemy projekt nadruku życzeń wewnątrz wybranego karnetu.
  2. Opracowany projekt przesyłamy do Państwa mailem lub faksem do ostatecznej akceptacji.
  3. Faks lub mail zwrotny z adnotacją „akceptuję”, podpisem i pieczątką Firmy spowoduje przystąpienie przez nas do realizacji zamówienia.

etapy

Minimalne zamówienie karnetów z indywidualnym nadrukiem to 50 sztuk z jednego wzoru.
Termin realizacji zamówienia karnetów z nadrukiem indywidualnym wynosi 7 dni roboczych od daty akceptacji projektu nadruku życzeń.

Firma Enzo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikające z winy firmy kurierskiej.

Łączenie nadruków poziomych i pionowych traktowane jest jako dwa odrębne zlecenia.


Nadruk standardowy

to życzenia świąteczne zawarte już wewnątrz kartki, w kolorze czarnym lub złotym, pisane ozdobną czcionką dopasowaną do stylu wzoru zamieszczonego na kartce. Pod życzeniami znajduje się miejsce na pieczątkę firmy lub podpisy. Określony wzór posiada już wydrukowane życzenia i nie ma możliwości zmian.

Zobacz przykład

Dostarczamy dowolną ilość zamówionych karnetów z nadrukiem standardowym.
Termin realizacji zamówienia karnetów z nadrukiem standardowym – 2 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.